Вести

НАЦИОНАЛНА КАМПАЊА ,,УНАПРЕДИ РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ" ОТПОЧЕТА У УЖИЦУ

Прва инфо-сесија у оквиру националне кампање на тему ,,Унапреди родну равноправност” одржана је у Ужицу, а присуствовали су министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Томислав Жигманов, и градоначелница Ужица, др Јелене Раковић Радивојевић.

Градоначелница Ужица, др Јелена Ракових Радивојевић, обратила се свим присутнима.

-Прошле године усвојили смо Акциони план за период до 2027. године и то је документ којим ћемо се водити када су у питању мере и активности које ћемо реализовати са циљем даљег унапређења у овој области. Такође, веома смо поуздан патнер у реализацији бројних пројеката чији је циљ едукација и економско оснаживање жена у градксом и сеоском подручју. Захваљујући тим пројектима, велики број жена прошао је кроз радионице и обуке неопходне за покретање сопственог бизниса и задовољни смо резултатима. Ви знате и да жене заузимају значајно место када је реч о Градској управи, где су на местима одлучивања зступљене у проценту од око 40%. Није мали број ни жена на руководећим позицијама у јавним предузећима и установама. Можемо се похвалити и сјајном сардњом са организацијама цивилног друштва а град годинама уназад финансира и рад СОС телефона. Свесни смо да увек има простора за унапређење па ћемо у складу са законском регулативом али и нашим планским документима на томе радити у наредном периоду.

Министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Томислав Жигманов, казао је да му је драго што ову кaмапању започињу у Ужицу, граду који је у претходним годинама учинио значајне кораке ради унапређења родне равноправности на локалном нивоу и реализовао бројне пројекте.

-Извештај о остваривању родне равноправности, који израђује ресорно министарство, прати структуру и садржај Закона о родној равноправности и садржи најважније податке о остваривању политике једнаких могућности, спровођењу општих и посебних мера у органима јавне власти и код послодаваца, а нарочито у посебним областима од значаја за родну равноправност, остваривању родне равноправности код политичких странака, синдикалних организација и удружења али и раду изабраних тела за родну равноправност и о одређивању лица задужених за родну равноправност.